CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

Monday, April 27, 2009

Asal Kisah Manusia


Al Quran adalah mukjizat (miracle) sepanjang Zaman. Keistimewaan al Quran kerana ia adalah kitab yang diwahyukan (revelation- based) dan bukannya dicipta atau diilhamkan oleh mana-mana professor atau pemikir. Sehingga kini usaha-usaha untuk mendedahkan keraguan yang wujud di dalam al Quran tidak pernah berjaya dan tidak akan berjaya sampai bila-bila. Jawapan mudah, al Quran adalah WAHYU TUHAN bukan ucapan-tulisan insan.

Salah satu contoh kehebatan Al Quran adalah tentang FAKTA PENCIPTAAN MANUSIA. Allah SWT berfirman:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah (‘alaqah), lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang (idham) lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (Surah Al Mu’minun: 12-14)

Berdasarkan kajian saintis Muslim, yang dimaksudkan di dalam Al Qur'an bahawa manusia berasal daripada "saripati yang berasal dari tanah" adalah protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semuanya berasal dan hidup dari tanah. Yang kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon (sperma), kemudian hasil dari pernikahan (hubungan seksual), maka terjadilah percantuman antara sperma (lelaki) dan ovum (sel telur wanita) di dalam rahim. Kemudian berkembang hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna (seperti dijelaskan dalam ayat diatas).

Para ahli dari barat baru menemukan masalah pertumbuhan embrio secara bertahap pada tahun 1940 dan baru dibuktikan pada tahun 1955, tetapi dalam Al Qur'an dan Hadits yang diturunkan 15 abad lalu hal ini sudah dihuraikan secara detail. Ini sangat mengagumkan bagi salah seorang saintis terkemuka dari Amerika yaitu Prof. Dr. Keith Moore, beliau mengatakan : "Saya takjub pada ketepatan ilmiyyah pernyataan Al Qur'an yang diturunkan pada abad ke-7 M itu". Selain itu beliau juga mengatakan, "Dari ungkapan Al Qur'an dan hadits banyak mengilhami para scientist (ilmuwan) sekarang untuk mengetahui perkembangan hidup manusia yang bermula dengan sel tunggal (zygote) yang terbentuk ketika ovum (sel kelamin betina) bercantum dengan sperma lelaki. Kesemuanya itu belum diketahui oleh para saintis sehinggalah pada abad ke-18!!!”

Selain daripada fakta ilmiah di atas, al Quran sekali lagi memberikan inspirasi kepada para saintis khususnya dalam bidang embriologi untuk memahami fenomena embrio secara tepat. Sebagai contohnya, para saintis menemui bahawa selama embrio berada di dalam kandungan seorang ibu, ada tiga selubung/lapisan yang menutupinya iaitu dinding abdomen (perut) ibu, dinding uterus (rahim), dan lapisan tipis amichirionic. Ia juga disebut sebagai kegelapan di dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup/membungkus anak dalam rahim. Hal ini ternyata selari dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'an:

“Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam TIGA KEGELAPAN. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?” (Surah Az Zumar: 6)

Ramai di kalangan Muslim pada hari ini mendakwa al Quran adalah rujukan dalam kehidupan mereka. Malangnya, dakwaan ini hanyalah lahir daripada lidah semata-mata dan bukannya lahir daripada keimanan dan penghayatan terhadap kebenaran Al Quran yang dibaca, difahami dan dikaji. Mungkin kita boleh bertanya kepada diri masing: Berapa hari dalam seminggu kita membaca AL Quran???**To all non Muslim colleague: We hope you enjoy reading the above for knowledge and understanding* *


0 comments: